/  Tin tức

Trao tặng hiện vật

Sáng ngày 7/01/2020, Hội trường Thống Nhất – đơn vị quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập đã tiến hành trao tặng 04 tiêu bản thú: Báo, Báo gấm, Cầy hương, Mèo rừng cho Bảo tàng…

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966