Chương trình Khám phá Di sản

  Chương trình Khám phá Di sản là một tập hợp các chủ đề được xây dựng trên cơ sở các hiện vật tại Di tích, tích hợp nhiều môn học như lịch sử, mỹ thuật, địa lý,…

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966