/  Tin tức

Đoàn khách du lịch Malaysia tham quan

Tối ngày 15/9/2022, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Di sản Đông Dương đã tổ chức gần 150 khách đoàn du lịch Malaysia tham quan Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập. Đoàn tham quan Di tích…

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966