DINH ĐỘC LẬP

Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bằng Quyết định số 77A/VHQĐ ngày 25/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký...

Bí thư Thành uỷ TPHCM hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Tối ngày 04/11/2020, tại Hội trường Thống Nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ...

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966