DINH ĐỘC LẬP

Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bằng Quyết định số 77A/VHQĐ ngày 25/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký...

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Tối ngày 10/11/2018, tại Hội trường Thống Nhất, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân...

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966