Đường đi đến di tích

Tuyến xe buýt đi đến di tích

 • Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn

  Mã số tuyến: 001

 • Bến Thành - Bến xe miền tây

  Mã số tuyến: 002

 • Bến Thành - Thạnh Lộc

  Mã số tuyến: 03

 • Bến Thành - Công Hòa - Bến xe An Sương

  Mã số tuyến: 04

 • Bến xe Chợ Lớn - Biên Hòa

  Mã số tuyến: 05

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966

DMCA.com Protection Status