Sáng ngày 27/6/2019, Đoàn phường An Phú Đông, Quận Đoàn 12, thành phố Hồ Chí Minh  tổ chức cho 90 thiếu nhi, 22 Đoàn viên thanh niên và Hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Đây là một hoạt động sinh hoạt hè năm 2019 trong hành trình giáo dục truyền thống, với chủ đề ”Hành trình về nguồn”.

Đoàn hào hứng đi tham quan Di tích

 

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966