Sáng ngày 24/7/2019, kỉ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và tổ chức họp mặt giao lưu Câu lạc bộ giáo dục truyền thống.

Hoạt động này nhằm giáo dục thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Một số hình ảnh Đoàn tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966