Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2010), nhằm tuyên truyền truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, đồng thời giới thiệu đến đông đảo công chúng nguồn tài liệu lưu trữ có giá trị liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Hội trường Thống Nhất phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức trưng bày chuyên đề: “Từ Hiệp định Paris đến chiến dịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ”.

Trưng bày giới thiệu đến khách tham quan trên 100 tài liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến Hiệp định Paris và chiến dịch Hồ Chí Minh được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Quân khu 7, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và nhân chứng cung cấp.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966