Sáng ngày 7/01/2020, Hội trường Thống Nhất – đơn vị quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập đã tiến hành trao tặng 04 tiêu bản thú: Báo, Báo gấm, Cầy hương, Mèo rừng cho Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để phục vụ cho công tác trưng bày, với mục đích tuyên truyền bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Các chuyên viên của 02 đơn vị tiến hành làm thủ tục giao, nhận

Các tiêu bản thú được đóng gói cẩn thận trước khi chuyển đi

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966