Chiều ngày 19/12/2018, Sinh viên trường Fulbright Việt Nam đến tham quan và tìm hiểu về quá trình thực hiện dự án trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”.

Bà Trần Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Hội trường Thống Nhất nói chuyện với các Sinh viên

Các Sinh viên hào hứng trải nghiệm với thủ pháp trưng bày mới

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966