Trong chương trình hợp tác giao lưu sinh viên quốc tế giữa sinh viên trường Đại học Dartmouth Hoa Kỳ và sinh viên trường Đại học Fulbright Việt Nam, gần 30 sinh viên của 2 trường đã có buổi giao lưu, trải nghiệm thực tế và tham quan nhà trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966” vào ngày 07/12/2022.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966