Sáng ngày 17/3/2021, ngay sau khi thực hiện kế hoạch trở lại trường học tập, các Sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn đã đến Di tích lịch sử Dinh Độc Lập để trải nghiệm thực tế, nâng cao kiến thức cũng như góp phần giữ gìn, bảo tồn và lan tỏa giá trị các di tích của quốc gia.

Các sinh viên chăm chú từng chi tiết trưng bày trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966