Sáng ngày 21/10/2020, gần 1000 tân sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức chương trình Sinh hoạt công dân đầu khóa năm 2020 tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập – một địa điểm ý nghĩa để các tân sinh viên khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử gắn liền với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn tìm hiểu thông tin bên trong Di tích

Từng nhóm thảo luận trong khuôn viên Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966