Chiều ngày 21/4/2019, trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ do Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy và phu nhân dẫn đầu đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất đón tiếp đoàn

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966