Sáng ngày 16/6/2022, nhóm Kiến trúc sư của Hiệp hội kiến trúc sư cảnh quan Hoa Kỳ do ông Mauricio Villarreal, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, cùng các thành viên: bà Carol Kekez, Tiến sĩ nghiên cứu quy hoạch đô thị, ông Andy Cao, Nghệ sĩ cảnh quan – một trong 60 gương mặt định hình nghệ thuật thế kỷ 20 và một số thành viên Công ty Tư vấn kiến trúc và xây dựng Me+ đã đến tham quan Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập.

Một số hình ảnh của nhóm Kiến trúc sư tại Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập

Tiến sĩ Carol Kekez trao đổi với Nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966