Sáng 30/4/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức long trọng và truyền hình trực tiếp.

https://baotintuc.vn/…/long-trong-le-ky-niem-45-nam-giai-ph…

Quang cảnh buổi lễ tại Hội trường Thống Nhất

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966