Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy theo qui định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; trang bị cho viên chức, người lao động các kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH). Đội PCCC & CNCH Hội Trường Thống Nhất đã phối hợp với Đội PCCC&CNCH Khu vực 1 tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho viên chức người lao động (VCNLĐ) tại đơn vị.
Tập huấn năm nay, VCNLĐ Hội Trường Thống Nhất đã được tìm hiểu, bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm; các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, mức độ nghiêm trọng của từng loại đám cháy cũng như thực hành các tình huống giả định cụ thể để thực hành chữa cháy như: dùng bình bột chữa cháy khay xăng, triển khai chữa cháy bằng họng nước cứu hỏa, sơ cứu người bị nạn, cứu hộ cứu nạn cho các nạn nhân, xử lý đúng cách khi không có dụng cụ y tế hỗ trợ, cách thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.
Sau khi hoàn thành tập huấn, VCNLĐ Hội trường Thống Nhất không những được trang bị thêm những kiến thức bổ ích và kỹ năng cần thiết trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra, mà còn nâng cao ý thức trong việc thực hiện phòng ngừa cháy nổ.
Hội trường Thống Nhất xin cảm ơn Đội PCCC&CNCH Khu vực 1 đã phối hợp, tổ chức tốt lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2023.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966