HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT THỰC HIỆN LIÊN DOANH, LIÊN KẾT TRONG VIỆC TỔ CHỨC KHAI THÁC PHỤC VỤ LƯU TRÚ, ĂN NGHỈ; KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ KHÔNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.


 

Việc liên doanh, liên kết phù hợp với quy định tại Quyết định số 709/QĐ-VPCP ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Việc liên doanh, liên kết nhằm mục đích tăng hiệu quả sử dụng tài sản công, đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, dịch vụ được giao và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ Nhà nước giao.

Đối tác liên doanh, liên kết chịu trách nhiệm sử dụng tài sản liên doanh, liên kết theo đúng mục đích sử dụng, có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng và sửa chữa nhà trong quá trình sử dụng.

Tổ chức liên doanh, liên kết, chủ động quyết toán các vấn đề về hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chịu trách nhiệm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động theo Đề án và thỏa thuận tại Hợp đồng liên doanh, liên kết.

Liên doanh, liên kết được sử dụng lao động của Hội trường Thống Nhất (nếu lao động đáp ứng yêu cầu và được sự đồng ý của các bên tham gia liên doanh, liên kết). Quyền lợi của các cá nhân của đơn vị tham gia trong liên doanh, liên kết được đảm bảo đầy đủ đúng như người trong liên doanh.

Phối hợp với Hội trường Thống Nhất thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại khu vực liên doanh, liên kết; cùng với Hội trường Thống Nhất kiểm soát việc quản lý, sử dụng khu nhà trong hoạt động liên doanh, liên kết; cử người tham gia vào hoạt động của liên doanh, liên kết.

Thời gian thực hiện liên doanh, liên kết tối đa 10 năm.

 


 

Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: Kể từ 9h ngày 4/10/2023 đến 9h ngày 13/10/2023.

Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Phòng Kế hoạch Tài vụ, Hội trường Thống Nhất, địa chỉ: 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966