Ngày 31/7/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh tổ chức Hội nghị sơ kết và triển khai mở rộng đề án thanh toán học phí không tiền mặt của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 300 khách mời tham dự.

Đón khách tại tiền sảnh lầu 1

Hội nghị diễn ra tại phòng Khánh Tiết

Tiệc nhẹ tại sảnh Hội nghị

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966