“Thống Nhất đất nước” – một chủ đề bổ trợ thiết thực cho môn lịch sử mà học sinh khối lớp 5, trường Tiểu học Bình Trị 2, quận Bình Tân, TP.HCM đã tham gia chương trình “Khám phá Di sản” tại Câu lạc bộ trẻ em, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, sáng ngày 08/01/2020.

Cô và trò cùng say sưa với những câu chuyện kể về xe tăng 843 và 390

Cùng hoàn thành bài tập và chiêm ngưỡng các tác phẩm của nhóm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966