Chương trình Khám phá Di sản tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất không chỉ làm sinh động hơn các bài học trên lớp của các em học sinh, mà còn giúp các em phát triển đam mê, sở thích, và hiểu biết thêm về giá trị các di sản và văn hóa Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh các em học sinh khối lớp 3 trường Tiểu học Khai Minh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm hiểu về họa tiết con rồng trang trí trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, một chủ đề trong chương trình Khám phá Di sản.

Học sinh trường Tiểu học Khai Minh tham gia chương trình Khám phá Di sản từ ngày 25 – 28/10/2022

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966