Gần 300 học sinh khối Lớp 2 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận I, TPHCM cùng quan sát các họa tiết “con rồng” tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập đã kết hợp với bài “Trang trí họa tiết” của môn Mỹ thuật khi trải nghiệm thực tế chương trình “Khám phá Di sản” tại Câu lạc bộ trẻ em, sáng ngày 12-16/4/2021.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966