Sáng ngày 4/4/2021, tại Hội trường Thống Nhất, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức sự kiện gặp gỡ Huế – Hành Trình xây dựng giấc mơ Huế, hơn 300 khách mời tham dự.

Phòng Khánh Tiết – nơi diễn ra sự kiện

Sảnh lầu 1 – nơi trưng bày các sản vật của Huế và tiệc giải lao

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966