Một công trình vừa có giá trị đặc trưng về mặt kiến trúc, cảnh quan, vừa chứa đựng các câu chuyện lịch sử về Dinh Norodom, Dinh Độc Lập ngày càng thu hút nhiều đối tượng du khách tới tham quan.

Một số hình ảnh sau đây là Bà Frederique, Giám đốc Viện Pháp và Bà Anne Fort, chuyên gia bảo tàng Cernuschi đã đến tham quan trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966” và Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, chiều ngày 18/11/2019.

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966