“Giá trị thương hiệu”, “phương thức tiếp cận”, “khách hàng mục tiêu” … là một số thuật ngữ được nhắc đến trong nội dung Dự án “Tư vấn xây dựng chiến lược tiếp thị” do Hội trường Thống Nhất (đơn vị quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập) kết nối và hợp tác với trường Kinh doanh Tuck thuộc Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ.

Đây là dự án nằm trong Chương trình tư vấn toàn cầu (Onsite Global Consulting Program) của trường Kinh doanh Tuck (Tuck School of Business at Dartmouth, in New Hampshire, USA), với tinh thần cùng nhau chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm nhằm xây dựng kế hoạch tiếp thị và quảng bá hình ảnh để thu hút ngày càng nhiều hơn khách tham quan đến với Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Dự án được thực hiện chủ yếu qua các cuộc hội thảo trực tuyến, trong đó từ ngày 02/12/2019 đến 20/12/2019 làm việc trực tiếp tại Việt Nam,

Với sự tư vấn chuyên nghiệp và rất tận tình của nhóm giáo sư và sinh viên đến từ trường Kinh doanh Tuck, đội ngũ các chuyên viên, nhân viên của Hội trường Thống Nhất đã tiếp nhận được nhiều kiến thức mới về quá trình hoạch định và triển khai một chiến lược tiếp thị toàn diện và chuyên nghiệp, nhằm thực hiện công tác tiếp thị một cách hiệu quả và nâng cao giá trị thương hiệu của di tích trong thời gian tới, góp phần làm tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Một số hoạt động của dự án tại Di tích Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966