Chiều ngày 13/02/2020, đoàn Phật giáo Campuchia do Vua sư Tep vong dẫn đầu, đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Một số hình ảnh của đoàn tham quan tại Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966