Chiều ngày 03/12/2019, trong chương trình Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương các Đoàn viên tiêu biểu, gần 30 Đoàn viên của Công đoàn Quận 12 đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Các Đoàn viên trải nghiệm chương trình tham quan trong Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966