Trong chương trình giao lưu, tăng cường sự đoàn kết giữa các cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, 25 Đoàn viên, Thanh niên phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã đến tham quan Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập, sáng ngày 30/5/2022.

Một số hình ảnh của đoàn khi tham quan Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966