Sáng ngày 13/4/2021, Đoàn viên Thanh niên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã đến tham quan trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”.

Đây là một hoạt động thiết thực, giúp đoàn viên, thanh niên thêm hiểu biết về lịch sử của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh, xác định được trách nhiệm và vai trò trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh đoàn tham quan trong Nhà trưng bày, tại 106 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966