Sáng ngày 26/3/2021, thực hiện kế hoạch “Về nguồn” của Chi đoàn năm 2021, Chi đoàn Nhà Luyện tập Thể thao Phú Thọ phối hợp với Chi đoàn Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao TPHCM đã tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Hình ảnh đoàn tham quan tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966