Sáng ngày 26/10/2019, gần 30 Đoàn viên Chi đoàn của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh của anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2019).

Đây là buổi sinh hoạt chủ điểm tháng 10 của 2 Chi đoàn, với chủ đề: “Con đường của Thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, nhằm khơi dậy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, nỗ lực cống hiến nhiệt huyết tuổi thanh niên.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966