Sáng ngày 24/11/2020, hơn 30 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, chương trình do Văn phòng đại diện Ủy ban dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hình ảnh đoàn tham quan tại Di tích Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966