Sáng ngày 24/12/2019, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào do đồng chí Buaphan Leekaiya, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Thuyết minh viên đưa đoàn đi tham quan Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966