Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 19/9/2019, Đoàn Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cu-Ba do Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất làm trưởng đoàn đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn chăm chú nghe thuyết minh giới thiệu về sự kiện ngày 30/4/1975

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966