Sáng ngày 27/3/2021, gần 30 sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Một hoạt động ngoại khóa của trường trong việc triển khai công tác chính trị tới sinh viên theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm bên trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966