Sáng ngày 16/11/2019, 220 sinh viên trường Đại học An ninh Nhân dân đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Một buổi sinh hoạt dã ngoại, hướng về nguồn cội với hi vọng lan tỏa những điều tốt đẹp nhất đến với những người xung quanh.

Đoàn chăm chú nghe giới thiệu các sự kiện lịch sử của Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966