Sáng ngày 20/12/2019, trong chương trình tập huấn tại trường Quân sự Quân khu 7, gần 30 Sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Một hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Cam puchia ngày càng hiệu quả.

Một số hình ảnh tham quan của đoàn

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966