Sáng ngày 28/8/2019, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho Đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội Phụ nữ, Đoàn viên Công đoàn đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đây là một hoạt động sinh hoạt chính trị thiết thực chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9 của đơn vị, để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thuyết minh viên giới thiệu với đoàn về các sự kiện lịch sử trong di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966