Sáng ngày 21/5/2019, gần 900 học sinh trường tiểu học Minh Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập – một địa điểm để tìm hiểu về lịch sử hào hùng của công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam.

Đoàn tham quan phòng Khánh Tiết, lầu 1

Phòng Trình Quốc thư và khu Gia đình Tổng thống, lầu 2

Phòng Chiếu phim và Giải trí, lầu 3

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966