Sáng ngày 25/9/2020, Đoàn Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới – lịch sử cách mạng phía Bắc đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”.

Cả đoàn đều vui và tự hào khi được tham quan một Di tích quốc gia đặc biệt – nơi đánh dấu sự kiện ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hình ảnh đoàn tham quan Di tích Dinh Độc Lập

Và tham quan trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966