Trong chương trình Gặp gỡ thanh niên Việt – Lào năm 2019, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Alounxai Sounnalath, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập sáng ngày 20/5/2019.

http://www.sggp.org.vn/doan-dai-bieu-doan-thanh-nien-nhan-dan-cach-mang-lao-tham-tphcm-594176.html

Đoàn tham quan bên trong Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966