Ngày 26/02/2019, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn Đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan do ông Cheep Jullamon – Chánh án Tòa án tối cao dẫn đầu đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966