Sáng ngày 26/11/2019, trong khuôn khổ chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ của thanh niên, gần 40 đại biểu là cán bộ Tỉnh Đoàn Chăm-pa-sắc, tỉnh A-pa-tư và Thành Đoàn Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham quan đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Hình ảnh về chuyến tham quan của đoàn trong Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966