Sáng ngày 25/5/2019, Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia do đồng chí Cheam Sophal – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn tham quan các phòng trưng bày của Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966