Chiều ngày 30/7/2020, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa đoàn Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và tri ân đối với những những anh Bộ đội Cụ Hồ đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Một số hình ảnh của đoàn khi tham quan Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966