Sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong hành trình trở lại chiến trường xưa, hơn 40 Cựu Chiến binh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập vào chiều ngày 19/6/2020.

Các cựu chiến binh hào hứng khi sử dụng công nghệ mới trong di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966