Sáng ngày 15/6/2019, đoàn Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Chanthaboun Rattanavong, Phó Chánh văn phòng Trung ương làm trưởng đoàn đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966