Ngày 24/11/2020, trong chuyến tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ tại một số Bảo tàng và Di tích, 14 cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo do đồng chí Phạm Thị Tám, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn tham quan và cùng trao đổi thông tin về Di tích Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966