Sáng ngày 04/7/2020, trong chương trình Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020,  đoàn cán bộ Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Các Đại biểu dự Hội nghị tại phòng Đại Yến, ngày 3/7/2020

Các Đại biểu dự Hội nghị tại phòng Đại Yến, ngày 3/7/2020

Đoàn tham quan khuôn viên di tích lịch sử Dinh Độc Lập bằng xe điện

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966