Sáng ngày 22/6/2019, 52 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 96, Binh chủng Pháo binh đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Đây là hoạt động trong kế hoạch công tác, giữ vững truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” và rèn luyện học tập nhằm nâng cao hiểu biết về truyền thống dân tộc Việt Nam.

Đoàn tham quan các phòng tại lầu 2

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966